Idx Nume certificat
1 Certificat de conformitate cu SR EN ISO 9001_2015 pentru Sistemul de Management al Calitatii (AEROQ).pdf
2 Certificat de conformitate cu SR EN ISO 14001_2015 pentru Sistemul de Management de Mediu (AEROQ).pdf
3 Certificat de conformitate cu SR ISO 45001_2018 pentru Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca (AEROQ).pdf
4 Certificat de conformitate cu SA 8000_2014 pentru Sistemul de Management al Responsabilitatii Sociale (AEROQ).pdf
5 Certificat de autorizare a aplicarii marcajului U la vase sub presiune in conformitate cu ASME B&PV Code (ASME).pdf
6 Certificat de conformitate cu SR EN ISO 3834 -2 _2021 pentru Managementul Calitatii la Sudare ( ISIM Cert).pdf
7 Certificat de conformitate cu EN 1090-1_2009 + A1_2011 pentru Controlul Productiei in Fabrica (DVS ZERT).pdf
8 Atestat privind capacitatea realizarii de activitati specifice in conformitate cu Nex 01-06_ 2007 (INSEMEX-GANEx).pdf
9 Atestat in domeniul electric de tip A (ANRE).pdf
10 Atestat in domeniul electric de tip C1A (ANRE).pdf
11 Atestat in domeniul electric de tip C2A (ANRE).pdf
12 Autorizatie in domeniul gazelor naturale tip EPI (ANRE).pdf
13 Autorizatie in domeniul gazelor naturale tip ET (ANRE).pdf
14 Autorizatie pentru reparare recipiente metalice stabile (ISCIR).pdf
15 Autorizatie pentru montare si reparare conducte metalice pentru fluide (ISCIR).pdf
16 Autorizatie pentru instalare , montare si reparare cazane de abur si apa fierbinte (ISCIR).pdf
17 Autorizatie pentru instalare , montare si reparare cazane de apa calda si abur de joasa presiune (ISCIR).pdf
18 Autorizatie pentru instalare, montare, reparare, intretinere, verificari tehnice la aparate consumatoare de combustibil, cazane apa calda/abur de joas
19 Autorizatie pentru instalare , montare si reparare si intretinere , verificari tehnice in utilizare arzatoare cu combustibil lichid sau gazos (ISCIR).
20 Autorizatie ptr montare, PIF, reparare/intretinere, instalatii de ardere si de automatizare ptr cazane, automatizare ptr centrale termice (ISCIR)
21 Autorizatie pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii examinari cu caracter tehnic la recipiente metalice stabile sub presiune (ISCI
22 Autorizatie pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii examinari cu caracter tehnic la conducte metalice pentru fluide (ISCIR).pdf
23 Autorizatie pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii examinari cu caracter tehnic la conducte metalice pentru abur si apa fierbinte
24 Autorizatie pentru verificare (la deschidere-inchidere) , reparare si reglare dispozitive de siguranta (ISCIR).pdf
25 Autorizatie pentru montare si reparare conducte metalice pentru abur si apa fierbinte (ISCIR).pdf
26 Autorizatie pentru reparare , intretinere si revizie la macarale deplasabile pe cai cu fara sine de rulare , macarale cu brat sisau platforma rotitoa
27 Autorizatie pentru montare macarale deplasabile pe cai cu fara sine de rulare , macarale cu brat sisau platforma rotitoare (ISCIR).pdf
28 Autorizatie pentru reparare , intretinere si revizie stivuitoare autopropulsate (ISCIR).pdf
29 Autorizatie Laborator C.N.D. - RT -Examinare cu radiatii penetrante , specialitatea (X) (ISCIR).pdf
30 Autorizatie Laborator C.N.D. - UT -Examinare cu ultrasunete , specialitatea (t, s , tv, l , f) (ISCIR).pdf
31 Autorizatie Laborator C.N.D. - UT(g) -Masurarea grosimilor cu ultrasunete (ISCIR).pdf
32 Autorizatie Laborator C.N.D. - MT -Examinarea cu particule magnetice (ISCIR).pdf
33 Autorizatie Laborator C.N.D. - PT -Examinarea cu lichide penetrante (ISCIR).pdf
34 Autorizatie Laborator C.N.D.-X - Desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (CNCAN).pdf
35 Autorizatie Laborator C.N.D. gradul II (ISC).pdf
36 Acord pentru Laborator incercari distructive - incercari mecanice, incercari tehnologice, analize chimice , analize metalografice (ISCIR).pdf